Välkommen på frukostseminarium om krav på energimärkning i reklam och på internet

Ditt företag säljer energirelaterade produkter på internet eller i reklam och kan vara föremål för marknadskontroll av energimärkning senare i år.

Det ska vara lätt för ditt företag att göra rätt vad gäller energimärkning. Just därför bjuder vi på Energimyndigheten in till ett frukostseminarium med information om vad som gäller inför denna marknadskontroll. Läs mer och anmäl dig här.

Krav på energimärkning i reklam trädde i kraft den 1 augusti 2017 och krav på energimärkning i webbutiker den 1 januari 2015. Du kan läsa mer om detta här.