Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ny styrelse vid stämman den 15 april:

Till styrelseledamot och ordförande för kommande verksamhetsår föreslås Lars Göran Harrysson, Vida

Styrelsen för kommande verksamhetsår föreslås följande utseende:

                             Lars Göran Harrysson, Vida (ordf.) (Nyval 1 år)
                             Per Stenegard Forssjö Pellets (1 år kvar)
                             Lars Åbom Agronola, (1 år kvar)
                             Mikael Jansson, SCA/Bionorr, (1 år kvar)
                             Staffan Lundegårdh Ariterm AB (1 år kvar)
                             Anders Henriksson, Mafa AB  (Omval 2 år)
                             Robban Ingvarsson, Janfire AB (Omval 2 år)

Valberedningens förslag till suppleanter och adjungerade ledamöter:

                             Fredrik Haglund, Veosol AB (omval)
                             Henrik Arfwidsson, AgroenergiNeova (nyval)

Som adjungerad ledamot till styrelsen förslås:

                             Tomas Isaksson, Stora Enso Timber (nyval)

Valberedningens förslag till Revisor:

Valberedningen föreslår vi ett omval av Niklas Näsholm, KPMG i Lidköping.