Stockhorvan Trä & Pellets AB medlem i PF

PelletsFörbundet välkomnar Stockhorvan som medlem i PelletsFörbundet. Stockhorvan är nu i full drift igen efter banden 2017. Pellets är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme. Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden.

I anläggningen hos Stockhorvan används hyvelspån (kutter) av gran och fur från sågverk och hyvlerier i närområdet. Företagets personal har nära 10 års erfarenhet av pelletstillverkning ser till att pelletsen håller samma höga, jämna kvalitet hela tiden. Det sker med hjälp av datoriserad utrustning som bland annat mäter fukthalten on-line och förvärmer materialet till rätt temperatur.