[layerslider id="7"]
 Klicka på bilden för större bild

Klicka på bilden för större bild

Svensk statistik

PelletsFörbundet sammanställer kontinuerligt leverans- och prisstatistik för den svenska marknaden (övre bilden t.v.). Tack vare att PFs medlemmar står för majoriteten av den svenska produktionen är statistiken mycket representativ för marknaden och används därför regelbundet som referens vid upphandlingar runt om i landet.

Prisstatistiken (i det nedre diagrammet t.v.) sammanställs av Energimyndigheten och anges som löpande medelpriser kvartalsvis eller månadsvis samt som medelpris för föregående år. Den senaste prisuppgiften är preliminär. Trädbränslepriserna anges fritt förbrukare utan skatter och indelas i förädlade och oförädlade trädbränslen. Se mer information här.

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatstiken inom ämnesområdena Tillförsel och användning av energi, Energibalanser och Prisutvecklingen inom energiområdet. Energiläget i Sverige redovisas varje år av Energimyndigheten. Energiläget 2017 Nu finns även en sammanställning av Energiläget 2018 från Energimyndigheten.

Här kan du ladda ner PelletsFörbundets mer detaljerad egen statistik, Statistik RAPPORT 1-2017 baserat på tillgänglig statistik i februari 2017, och även Statistik RAPPORT 2-2017 baserat på uppgifter i september 2017. För medlemmar finns en mer detaljerad rapport på inloggningssidorna/dokument.

Grafen t.v. över Export och Importbaseras på SCB:s statistik för KN 440131 Träpellets. Tenden är tydlig att importöverskottet minskat de senaste åren. För 2017 var 95 % av den använda pelletsen tillverkad i Sverige.

Vill du veta mera?

Vi har sammanställt några bilder med data från SCB och Energimyndighten över energianvändningen i Sverige från 1970- 2013. Här kan du se hur energimarknade utvecklats inom Industri, Bostäder och Transport sam även följa hur vi använder bioenergi och petroliumprodukter i vårt land. Intressant är att notera att räknat som MWh använder industrin mer bioenergi än elström.

Klicka här för att Se bildspel om Energinvändningen i Sverige

Om statistiken

Pelletsprisindex

Prisuppgifterna bygger fram t o m december 2016 på försäljningspris till kund inklusive leverans den 15:e i respektive månad. Priserna inhämtas varje kvartal och visar priset månatligen. Inhämtade prisuppgifter viktas mot enskilda företags levererade volymer under föregående år. Index beräknas på nationell basis och avser procentuell förändring mot basmånaden (vägt medelvärde). PF sammanställer index för tre olika leveransformer:

Sedan 2015 hämtar vi in prisuppgifter från alla pelletstillverkare, alltså inte enbart från medlemsföretagen. Indexet beräknas därefter på samma sätt som tidigare. För 2018 baseras indexet på uppgifter från tillverkare som tillsammans levererar drygt 80% av den pellets som används i Sverige. Mindre justeringar kan komma att göras i efterhand på grund av sent inkomna svar från tillverkarna.

  • Pelletsprisindex 3 ton, återförsäljarpris till slutkund (villakund) inklusive leverans inom 100 km radie, minst 3 ton per leverans.
  • Pelletsprisindex småsäck, återförsäljarpris till slutkund (villakund) för 16 kg säckar, 832 kg/pall inklusive leverans inom 100 km radie, minst 4 pallar per leverans.
  • Pelletsprisindex 15 ton, pris till slutkund (mellan-skalig, industri, företag mm.) inklusive leverans inom 100 km radie, minst 15 ton per leverans.

I index inledningsvis visas även en sammanställning med prisjämförelser för villamarknaden redovisat per energipris per kWh mellan pellets, el och olja. Diagrammet nedan visar prisutvecklingen i kr/ton för villapellets under 2018

Statistik och Index

PelletsFörbundets leveransstatistik bygger på faktisk utleverans från landets pelletsproducenter, import/export och en uppskattad leverans från producenter som redovisat sin produktion till PF.

När det gäller pelletspriser för villamarknaden har vi för första halvåret 2018 fått in uppgifter från motsvarande 80,4- 83,4 % av all såld pellets till villamarknaden och 76- 79,0 % av leveranserna till större användare i Sverige. Villapriset för säckad pellets (inkl moms) vaierade i december 2018 mellan 49,7 öre/kWh och 73,3 öre/kWh med ett viktat medelpris för Sverige på 3 092 kr/ton (64,4 öre/kWh).  Bulkleveranser om 3 ton varierar mellan 44,8 öre/kWh och 68,5 öre/kWh med medelpris 2 910 kr/ton (60,6 öre/kWh). Skillnaden är till största delen geografiskt betingad där det lägsta priset oftast återfinns i de flesta fall Mellansverige. På det hela taget fortsätter pelletspriset att vara på en mycket stabil och konkurrenskraftig nivå.

När det gäller priset för lite större leveranser ligger det viktade priset i december 2018 exklusive moms på ett medelpris av 388 kr/MWh vilket är 45 kr högre  än priset i januari 2018.

Bilden nedan visar prisutvecklingen för mellanskalan under 2018.

Pelletsprisindex

Leveransform Bulk minst 3 ton

Inklusive leverans (inom 10 mil) basår augusti 2006

 År Jan Feb Mar AprMaj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec     
2006        100,0 102,6 105,6 106,8 107,6
2007 109,0 109,0 109,0 108,6 108,6 108,4 108,4 108,9 108,9 109,2 109,2 109,3
2008 108,4 105,9 108,6 108,6 107,8 107,9 108,8 108,9 108,6 108,4 112,0 113,9
2009 117,3 118,2 120,4 120,7 121,1 121,8 121,3 121,9 124,8126,2 126,7 127,0
2010 126,4 126,0 126,5 126,6 126,7 126,7 126,5 126,4 125,3 126,8 126,4 126,6
2011 125,5 125,5 123,3 124,8 124,1 120,6 121,4 119,0 119,9 120,9 120,9 120,7
2012 120,9 119 120,4 120,7 120,8 120,6 118,1 119,6 111,6 113,7 113,8 114,1
2013116,3117,0119,0118,9118,9119,1115,4113,6 112,9 113,4121,0120,9
2014119,6119,8120,0119,9120,1119,4119,9118,7117,8119,4 119,6119,8 
2015117,4116,1115,3115,2114,6115,9120,2119,9117,6117,5117,0117,0
2016117,5117,5117,5117,5117,3117,3121,6119,5120,8121,0121,0120,1
2017116,2116,2116,2115,5115,1115,0115,5115,5115,3116,0116,0116,6
2018117,7119,7118.3115,7118,7118,7120,7123,4129,8129,0131,6133,5
2019136,7136,3138,8
137,3137,4137,9139,9*141,2*141,5*139,0140,0140,2* reviderad siffra

Leveransform Bulk minst 15 ton

Inklusive leverans (inom 10 mil) basår september 2009

 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec 
2009         100,0 102,6 104,0103,7
2010 103,0 102,9 102,9 103,9 104,2 103,5 102,0 101,7 102,0 101,4 100,9100,1
2011 98,9 99,0 99,7 100,499,9 99,2 100,5 100,7 99,7 99,4 100,3101,7
2012 99,5 103,9 104,1 104,1 103,8 102,9 102,2 102,8 103,1 99,8 100,0 100,2
2013101,9102,5101,8100,8100,7101,199,2100,1 107,0 107,0100,4101,3
2014100,3101,3102,7101,2102,8103,0101,4102,3101,0102,2 102,4102,8 
201598,496,7102,3102,5102,2101,698,597,797,998,198,798,1
201698,798,397,595,996,397,194,690,693,598,398,198,5
201793,593,393,895,593,995,794,294,194,194,594,494,6
201892,694,294,495,193,592,692,695,197,597,899,4101,5
2019101,2101,2*101,9102,2103,3102,9104,4*105,6*106,9*111,2112,0112,4*reviderad siffra

Leveransform Småsäck, 16 kg

Minst 4 st pallar, inklusive leverans (inom 10 mil) basår september 2009

 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SepOkt  NovDec 
2009         100,0 103,1 103,1107,4
2010 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 108,6 108,6 108,6 108,6 107,8 107,4107,4
2011 107,4 107,4 106,6 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8104,3 103,4 103,4
2012 103,2 96,7 96,0 95,6 98,3 98,2 96,0 97,1 93,1 95,5 96,2 96,3
201398,097,998,697,697,598,197,698,8 99,3 98,497,997,9
2014100,8100,6101,399,3102,1100,098,999,2100,6100,5 100,6100,8 
2015102,3102,9101,0100,9103,4100,2103,4102,5102,5100,8101,3101,3
2016104,4104,4104,4103,5103,5104,9103,4102,2103,2103,6103,6103,6
2017103,1103,1103,1101,4101,3101,3101,5102,1102,1103,1103,1103,4
2018104,7106,0106,5105,5107,3107,2110,5112,2116,4116,5118,4119,9
2019127,8127,8128,1130,3130,3
130,5
129,1*129,8*132,3*127,0126,0127,1*reviderad siffra

Leveransstatistik

Leveransstatistik Sverigemarknaden 1997-2017

Pelletsindustrin redovisar varje år levererade volymer föregående år. Statistiken samlas in från PFs medlemsföretag och justeras mot icke-medlemmars levererade volymer samt export och import. Notera att leveranserna kan komma att justeras för sent inkomna svar t o m Q1.

ÅrProduktion medlemmarExport Import Uppskattad produktion ej medlem Totalt Svensk marknad Uppskattad villamarknad 
1997417 8407 57963 532 20 000493 79339 000
1998 426 823 12 90782 40240 000 536 31858 000
1999480 33425 898116 21260 000630 64881 000
2000468 69320 414157 75380 000686 03280 000
2001682 05349 363173 593100 000906 283150 000
2002646 49436 113171 957120 000902 338235 000
2003700 0405 800265 512169 0001 128 752297 000
2004765 20419 638340 946150 0001 236 512345 000
20051 093 359143 903330 000193 5541 473 000 458 000
20061 214 746128 663350 000148 0651 679 000550 000
20071 302 77454 455358 43556 4561 715 000590 000
20081 386 94791 534362 372192 2151 850 000548 000
20091 387 82388 212430 389188 0001 918 000600 000
20101 493 40564 610695 043156 1622 280 000625 000
20111 319 789126 806665 41524 1021 882 500570 000
20121 171 685128 506490 686165 9351 699 800559 000
20131 024 403162 479712 647281 3801 855 951571 000
20141 172 392340 077521 605316 3341 646 798531 980
20151 110 244244 585345 992437 8031 649 454535 264
20161 114 628240 170297 0234349651 606 446534 435
20171 250 572226 066301 370172 2461 528 167537 915
20181 481 961174 684394 538363 2581 784 132613 197
20191 255 758*128 399*385 646*377 6121 701 757*572 079*
*reviderad 20-02-25* t.o.m nov 2019* t.o.m nov 2019* svar från motsvarande ca 84 % av uppskattad total volym, 20-02-25reviderad 20-02-25
Enhet: Ton