Smart och Förnybart Energisystem på Gotland

Hela denna rapport från Energimyndigheten är riktigt, riktigt pinsam. Men den avslöjar med all tydlighet en skrämmande okunnighet. Det är närmast ofattbart att man på myndigheten ”tappat bort” bioenergin trots att den är landets i särklass viktigaste energibärare och globalt svarar för 60 % av all förnybar energi. Smart och förnybart energisystem på Gotland