Se Scansbios film från Kiviks Musteri

Här presenteras en ny film från Kiviks Musteri som använder pelletsenergi för hållbar produktion. Se filmen här.