Protokoll från styrelsemötet den 9 oktober

Nu ligger protokollet från det senaste styrelsemötet på medlemssidorna tillgängligt för alla medlemmar via inloggning.