Protokoll (6-2017) från styrelsemötet

Nu ligger protokollet från styrelsemötet den 8 december uppe under ”dokument” på inloggningssidorna på hemsidan.