Vallda Hedberg

Vallda Hedberg

Unikt passivhusområde med 100 % förnybart

Redan vid köpet av marken i Vallda Heberg var det klart. Eksta skulle utmana sig själva och branschen. Målet var att uppnå optimal kombination av solenergi, biobränsle och passivhusbyggande. Byggnationen planerades bli cirka 15.000 kvadratmeter BTA och omfatta

 • villor i äganderätt
 • 55+ seniorbostäder
 • hyresrätter
 • äldreboende
 • förskola och
 • verksamhetslokaler
 • försäljning av friköpta tomter.

Även om Eksta sedan 35 år jobbat med utmaningen att bygga och förvalta miljöklokt samt att få allt att fungera och verka väl tillsammans, både driftmässigt och lönsamhetsmässigt, så uppkom nya frågor i samband med energiprojekteringen:

 • Hur ska vi uppnå 40% av värme och varmvatten från solfångare?
 • Hur hanterar vi kulvertförlusterna som riskerar att bli förhållandes stora?
 • Hur får vi en biobränsleanläggning att fungera i samverkan med effektiva solfångare?
 • Hur får vi en rationell skötsel av anläggningen med minimalt med skötseltid/kostnad?

Det finns situationer och h driftfall där kombinationen solfångare och biobränslepanna kan bli problematiskt för driften. Solens effekt kan variera snabbt, främst vår och höst, där stor last finns på t ex morgnar. Det ställer krav på en biobränslepanna med god effekt. Vidare behövs ett bra upplägg med last av varmvatten även dagar mitt i sommaren. Vi delar gärna med oss av framgångsfaktorer och fallgropar så vill ni veta mer höra av er.

Hur gick det då?

Resultatet blev en pellets/brikettpanna från Osby på 250 KW. I dagsläget eldas den med pellets. På panncentralsbyggnaden finns 125 kvadratmeter vakuumsolfångare som täcker kulvertförlusterna. De bidrar också till att komma åt den lågt stående solen på vår och höst. En solig dag i december ger vakuumsolfångarna 50 % av den mängd vi får en sommardag i juli. Runt om i området finns undercentraler med plana solfångare som kompletterar primärvärmen från PC och levererar varmvatten till byggnaderna.

Villaägarna är ”fjärrvärmekunder” och övriga bostäder debiteras för varmvattnet. Priset i dagsläget är 87 öre/kWh plus en fast avgift på 103 kr/kW.

Total investering för biobränsleanläggningen, kulvert och solfångare är cirka 20 miljoner.