KÅPI Tvätten

KÅPI Tvätten

KÅPI Tvätten är en offensiv tvätt med 100 anställda som beslutat att överge fossila bränslen för produktion av ånga. Tidigare användes 300 ton propangas och med investeringen hoppas de ersätta huvuddelen av produktionen med pellets. Endast en liten del med direkt eldning till torktumlarna återstår.

– Dessutom blir kapaciteten högre varför produktionen kan förväntas öka, säger vd Kent Pettersson. Kunderna, i huvudsak hotellkunder, efterfrågar mer och mer en miljöanpassad produkt i deras verksamhet. Genom att vi övergår till pellets bidrar vi med att hjälpa till med detta. Kent betonar att för honom var det viktigt att handla lokalt.

Leverantör är Janfire som finns i närområdet.

– Det är första gången vi levererar en ånganläggning med dubbla brännare i samma panna. Ett bra sammarbetet med kunden och offensivt tänkande har möjliggjort detta säger Janfires vd, Göran Magnusson.

Fakta: Pelletsanläggningens effekt 1500 kW. Tidigare användes 300 ton propangas miljövinsten blir cirka 900 ton minskade koldioxidutsläpp. KÅPI Städteknik bedriver tvätteri-städ- och saneringsverksamhet.100 anställda som aktiebolag sedan 1993.

Janfire, med femton anställda, bedriver utveckling och tillverkning av pelletsbrännare och tillhörande utrustning från 20 kW till 5000 kW storlek.