Förskola med pellets

Förskola med pellets

Förskola på Gotland – förskolan Torpet

Söder om Visby på Gotland ligger förskolan Torpet. Torpet byggdes år 1977 och är en kommunal förskola med åtta medarbetare och tjugo barn i åldrarna ett till fem år. Då Torpet är en natur och miljöinriktad förskola ville man gärna att verksamheten skulle bli miljöcertifierad. Efter att förskolan hade arbetat medoch uppnått sina första fem miljömål under ett år lyckades man bli certifierade år 2003. Förskolan blev då miljöcertifierad med en ”Grön Flagg” från stiftelsen Håll Sverige Rent och flaggan vajar sedan dess på förskolan.

Hur började förskolan Torpet att använda sol och pellets? Förskolan har efter certifieringen fortsatt sitt miljöarbete och ville därför satsa på förnybar värme. De gav en leverantör uppdraget att tillverka en pelletseldad värmemodul på 60kW under våren 2012. Lösningen blev ettfärdigt pannrum (värmemodulen) för pelletseldning, inrymt i ett litet hus som var designat för att smälta in i miljön. Detta pannrum var redan färdiginrett och driftsatt innan det levererades till förskolan. Under byggtiden av pannrummet förberedde man samtidigt ett montage av solfångare på förskolan och installerade också en ackumulatortank för att kunna kombinera sin uppvärmning med hjälp av solenergi och pellets. Barnen på förskolan Torpet använder nu dagligen miljövänligt producerad värme och varmvatten. Det är en mycket liten pellets och sol-anläggning och det tar något längre tid att räkna hem en så pass liten anläggning jämfört med en större. Den omedelbara vinsten är dock att förskolebarnen tidigt lär sig att handskas rätt med jordens resurser.

De största fördelarna med sol och pellets för förskolan Torpet

  • Lär barnen om värdet av jordens resurser
  • Lätt att använda anläggningen
  • Bra för miljön

Förskolans arbetsplan kring natur och miljö

”Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar en förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen liksom sitt kunnande om växter och djur.”

Fakta

  • Anläggning: En förskola.
  • Installationsperiod: 2002–2003.
  • Nuvarande energikälla: Montage med solfångare, en ackumulatortank och en pelletspanna (60 kW).

INSTALLATÖR: BAXI AB I FALKÖPING – www.baxi.se