Alingsås Tvätteri

Alingsås Tvätteri

Alingsås Tvätteri tvättar sjukhustvätt för hela Västar Götaland. Totalt ca 50 ton tvätt per dag vilket medför en årlig energiförbrukning om 20GWh. För ånga- och värmeproduktion har de haft en gasoldriven panna. Gasolen levererades via ett lokalt gasolnät. Ursprungstanken var att konvertera nätet till naturgas när den skulle komma till Alingsås. Naturgasen stannade dock längs kusten och kom aldrig till Alingsås.

Tvätterier är inte tillverkande industri och är fullbeskattade på CO2- och energi-skatt. Gasolen är då både kostsam och miljöpåverkande. Alingsås Tvätteri har en stark miljöprofil och sökte efter ett förnybart bränsle att ersätta den fossila gasolen med.

Alingsås Tvätteri har både värme och ångbehov som varierar snabbt, så det krävs en lösning med mycket god lastföljning. Petro erbjöd en pelletsbaserad lösning som ger ett förnybart system med samma snabba lastföljning som gasolen har. Kunden bestämde sig för att koppla bort gasolnätet men behålla gasol som start och back-up bränsle, matat från egen tank. De kan också vid behov samelda pelletspulver och gasol.

Projektet har löpt på helt enligt tidplan. Avtal skrevs den 14 dec 2012 och anläggningen kunde tas över 24 juni 2013, lite drygt sex månader efter avtalstecknande. En starkt bidragande orsak till det snabba genomförandet var kundens intresse och engagemang i projektet. Det gav snabba beslut och en positiv anda genom hela projektet.

Tack vare pelletsens jämförelsevisa låga pris och skillnaden i beskattning mellan pellets och gasol blir detta inte bara en miljömässigt bra lösning, utan även en stor ekonomisk framgång.

Alingsås Tvätteri valde efter överläggning med Petro och en oberoende pannbesiktning att behålla sin befintliga panna. Projektet omfattade sedan allt från brännare till yttre bränslehantering, inkl byggnation, gjutning och styr- och SCADA system. Under provdriften har alla stipulerade miljökrav underskridits med god marginal

Läs mer om Petro-Bio här