Pelletsvärme ökar trots minskande antal villapannor

År 2013 fanns det en värmepanna i 17,7 procent av småhusen (353 426 st). Det är en minskning med 86 917 värmepannor (19,7 %) sedan 2008. Totalt räknar SCB med att det finns 2,0 miljoner villor och småhus i Sverige. Av dessa har flertalet sin uppvärmning från el (elpannor och värmepumpar) eller fjärrvärme.

Även det totala antalet pannor som använder fasta bränslen som ved, flis och pellets minskar, medan procent-andelen av alla villapannor som använder fasta bränslen har ökat från 73,2 procent 2008 till 84,2 procent 2013. Detta eftersom andelen oljepannor har under samma period har tappat ändå mera och minskat från 26,8 procent till 15,8 procent. Det är den lägsta oljeanvändningen som registrerats sedan 1950-talet. Statistiken är hämtad från MSB:s redovisning över antalet sotningsförrättningar.

Lokaleldstäder (vedkaminer och kakelugnar) blir dock allt populärare. Totalt har antalet sotade vedkaminer ökat från 1 528 145 st (2008) till 1 735 291 st (2013). År 2013 sotades dessutom 28 636 st pelletskaminer. Notera att statistiken redovisar antalet kaminer och inte antalet fastigheter med en kamin. Det är inte ovanligt att samma fastighet har fler än en eldstad som används.

Pelletsvärme allt populärare

Antalet pelletseldade villapannor ligger sedan några år tillbaka tämligen konstant på nivån runt 90 000 st, med en toppnotering 2010 på nästan 100 000 st. Glädjande för branschen är att antalet installerade pelletskaminer nu verkar ha tagit fart. År 2013 sotades nästan 30 000 pelletskaminer och allt fler verkar upptäcka att pelletskaminen är en utmärkt värmekälla.

En förklaring till pelletskaminens ökande populäritet kan vara att den fungerar utmärkt i kombination med de så populära luftvärmepumparna. Pelletskaminen fungerar som bäst när luftvärmepumpen fungerar som sämst, den arbetar mot rumstermostat och ger en lagom värme utan att den behöver fyllas på med nytt bränsle flera gånger per dygn.

 

I ovanstående diagram har PelletsFörbundet utgått från MSB:s ”sotarstatistik” och antagit att en pelletseldad villapanna använder 5 ton pellets per år i genomsnitt och att en pelletskamin använder 3 ton. Baserat på detta kan vi konstatera att villamarknaden för pellets totalt sett har ökat sedan 2008, och att den ökningen i stort återspeglas av att just antalet pelletskaminer på villamarknaden ökar medan marknaden på pannsidan ligger relativ stabilt.

Villamarknaden har potential att växa

Förutom att pelletsvärme är klimatneutralt och bidrar till att skapa tillväxt och lokala arbetstillfällen ger pelletsvärme i förhållande till el och olja konkurrenskraftiga och stabila energipriser. Ett tryggt val för alla som vill veta vad uppvärmningen kommer att kosta. Priset för pellets har, om man tar hänsyn till KPI blivit omkring 25 procent billigare sedan 2007.

 

PelletFörbundet vet att det finns en betydande potential för mera pelletsvärme bland de villor som har el som energibärare. Inte minst gäller detta de 550 000 villor som har direktverkande elvärme och alla som har en luftvärmepump. Här är pelletsvärme i form av en pelletskamin ett perfekt alternativ. För de som har vattenburen elvärme eller de drygt 55 000 villaägare som ännu använder en oljeeldad värmepanna är en modern pelletspanna ett bra alternativ till värmepumpar och fjärrvärme. Kontakta någon av PelletsFörbundets företag som installerar pelletsvärme så får du en riktig och saklig information om en teknik och ett alternativt bränsle som både är klimatneutralt, miljöriktigt och kostnadsbesparande.

Om statistiken

Samtliga priser skall betraktas som ett genomsnittligt riktvärde. Lokala prisskillnader kan vara stora och prisskillnader kan även vara betydande mellan olika delar av landet. PelletsFörbundet försöker efter bästa förmåga hitta relevanta siffror som kan vara ett hjälpmedel för den som vill jämföra olika energibärare.

Pelletspriserna samlas in varje månad från PelletsFörbundets:s medlemsföretag och viktas sedan mot enskilda företags levererade volymer under föregående år. Det pelletspris som räknas fram på detta sätt blir alltså ett genomsnittligt pelletspris för hela landet.