Pelletsstatistiken för första halvåret

Nu kan alla våra medlemmar ta del av statistiken för första halvåret för pelletsbranschen. Här finns det senaste om Pelletsprisutvecklingen både nationellt och internationellt, hur leveranserna till olika marknadsegment utvecklas. Export och import för jan- juni från SCB. Men också en sammanställning av sotarstatistiken från MSB. Trevlig läsning. Rapporten ligger under ”Dokument” på medlemssidorna. Har du glömt din kod kan du kontakta kansliet.