Pelletsstatistiken för 2018

Nu är statistiken för pelletsanvändningen i Sverige klar. Vi ser en ökning av leveranserna vilket är positivt. Turbulensen på marknaden återspeglas i att 2018 innburit en kraftigt ökande importöverskott. Detta efter flera år med sjunkande överskott. Medlemmarnas produktion har ökat, men den ökningen beror till större delen på att vi fått ytterligare pelletsproducenter att gå in som medlemsföretag. En snabb sammansfattning av statistiken hittar du härKort om Statistik2018.