PelletsFörbundet remissvar ang krav på rumsvärmare

Här kan du läsa PelletsFörbundets remissvar med kommentarer angående Boverkets ändringsförslag angående vedspisar. Vårt svar innehåller även kommentarer till den underliggande kompletterande konsekvensanalysen till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6), dnr: 7894/2018 då Boverket fick i uppdrag av regeringen den 29 november 2018 att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets föreskrifter som gäller begagnade rumsvärmare. Läs vårt svar   Remissvar PelletsFörbundet BFS2019xx dnr 781-2019.