PelletsFörbundet ingår samarbete med miljölaboratoriet Eurofins

Branschorganisationen för svensk värmepellets, PelletsFörbundet, lanserar inom kort PF-märket som en kraftfullare kvalitetsmärkning av värmepellets. Som ett led i detta har PelletsFörbundet ingått samarbete med miljölabbet Eurofins vad gäller kvalitetsmätningar av de till PF-märket anslutna pelletsproducenterna. PelletsFörbundet har gott hopp om att PF-märkningen skall anammas i våra grannländer. Samarbetet är således en viktig pusselbit i PelletsFörbundets aktiva arbete med att kvalitetssäkra det skandinaviska pelletsutbudet.

Miljölaboratoriet Eurofins är ett globalt miljölaboratorium med representation i över 30 länder. PelletsFörbundets medlemmar är rekommenderade att använda Eurofins för sina löpande kvalitetstester men inget tvång föreligger. Samarbetet med PelletsFörbundet innebär många fördelar. För organisationens medlemmar handlar det bland annat om prismässiga skalfördelar och tillgång till lättillgängliga on-lineresultat som effektiviserar resultatuppföljning. För pelletsanvändare i alla former blir en mer standardiserad och gemensam kvalitetskontroll en tydlig kvalitetsstämpel och trygghet som underlättar köp och användning av pellets från någon av de producenter som anslutit sig till PF-märkningen.

– Vi ser många fördelar med att rekommendera Eurofins som prioriterad leverantör till våra medlemmar.  Vi har genomfört en upphandling och Eurofins var de som bäst mötte våra behov, både vad gäller kunskap och pris. Vi ökar nu takten i vårt arbete med att göra pellets till ett självklart alternativ bland hållbara energislag. En tydligare kvalitetsmätning av den pellets som produceras med PF-märkningens kravspecifikation är ett viktigt steg på denna resa, säger Lars-Erik Larsson, Ordförande i PelletsFörbundet.