Ökad efterfrågan på svensk kvalitetspellets – lokalt och globalt

Exporten av svensk kvalitetspellets ökade under förra året med främst andra europeiska länder som beställare. Samtidigt har Sveriges import av pellets minskat rejält under 2012. Det visar ny statistik från SCB och branschorganisationen PelletsFörbundet.

PelletsFörbundet sammanställer årligen branschstatistik baserat på försäljningssiffror från sina medlemmar samt underlag från SCB. Årets underlag är tydligt. Svensk pellets är efterfrågad, både inom och utanför landets gränser. Under 2012 ökade landets pelletsproducenter sin export med nästan tio procent. Ökningen motsvarar värmebehovet för ca 2 000 villor. Parallellt med detta minskade importen med hela 26 procent.

– Allt fler inser att svensk pellets håller hög kvalitet vilket är viktigt för produktens prestanda och värmeutväxling. Lokalt ser vi att den svenska industrin i allt högre grad går från fossil värmeproduktion till lokalt producerad, hållbar energi. NCC är det senaste exemplet på detta. Parallellt med detta efterfrågar utländska företag och hushåll högkvalitativ pellets från svenska skogar. Det är naturligtvis mycket positivt och gynnar vår svenska marknad, säger Hampus Mörner, ansvarig på PelletsFörbundet.

                 2011                  2012

Export   127 000 ton  139 000 ton

Import  665 415 ton  490 500 ton