Nyhetsbrev Nr 9-2017

Det är stor skillnad på kW och kWh! Det handlar om både om skillnaden mellan effekt (energi som används per tidsenhet) och energi (mängden använd energi) och om exergi (kan liknas med energikvalitet). I dag, när allt verkar ska lösas med elektrifiering, är det uppenbart att många inte riktigt förstår skillnaden. Vi reder ut skillnaden.