Nya forskningsrapporter från Pelletsplattformen II

Pelletplattformen II är andra delen i ett samarbete mellan PelletsFörbundet och dess medlemsföretag, teknikleverantörer och forskare kopplade till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vid inst. för Biomassatekologi och Kemi i Umeå. Projektet. Projektet ska genom forskning i laboratorie- och pilotskala samt genom fullskaliga fabriksförsök ta fram kunskap och underlag för att de uppställda målen enligt Fokus III för år 2020 ska kunna nås. Det övergripande målet med projektet är att nå bättre totalekonomi för pelletstillverkningen, minska energibehovet, öka produktiviteten per pelletspress, uppnå bättre arbetsmiljö och bidra till att uppfylla svenska miljömål.

Nu finns nya resultat i form av forskningsrapporter att ladda ner under fliken Pelletsplattformen II.