Ny medlem i PF

Vi har härmed nöjet att presentera ännu en ny medlem i PelletsFörbundet. Konstholmen TB AB i Österbybruk, som är ett företag som är helt inriktad på utveckling av produkter, system och tjänster som leder till bättre lönsamhet och mindre miljöbelastningar. Kravet på de produkter vi saluför eller kommer ta in i vårt sortiment är att de ska gynna både miljö och ekonomi. Som fristående företag garanteras alltid opartiska råd eller lösningar som helt är till nytta för kunden och miljön.

Bland produketerna man säljer märks t ex Valmet MR analyzer Moisture Analyser som ersätter ugnsmetoden vid fukthaltsanalyser med en metod som bygger på Magnetisk Resonans och sänker mättiden till under två minuter. Konstholmen TB AB leds av Tommy Blom.