Ny Certifieringskurs, Bioenergianläggningar 3- 4 december

Nu kan du bli certifierad bioenergi-, solel-, solvärme eller värmepumpsinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrunden till det nya certifieringssystemet som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG som bl.a. säger att det i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för dessa.  Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2. Certifieringen som i Sverige ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig.  Syftet med direktivet är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av mindre fastigheter i Europa. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett maximalt effektbehov vid DVUT på 20 kW.
Heta Utbildningar i Härnösand har på uppdrag från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterialet i samarbete med branschen.

Kursen genomförs i samarbete med PelletsFörbundet hos Heta Utbildningar i Härnösand och kommer att öka deltagarens kunskap om bioenergianläggningar och andra förnybara energisystem och därmed också stärka dina och/eller dina medarbetares förmåga att sälja och installera ett system som motsvarar kundens behov och önskemål.

Pris: 7 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår OBS Energimyndigheten betalar halva kursavgiften – du betalar bara 3 950 kr (!)

Tid: Start kl 10:00 dag ett och avslutning ca 17:30 dag två
Plats: Heta Utbildningar i Härnösand, Gånsviksvägen 2
Antal platser: 12 st. Kursen startas vid minst 8 anmälda.

Resa och logi: Information finns i menyn till vänster

Om du har gått en kurs tidigare, inom någon av inriktningarna, utgår en rabatt enligt följande
kurs 2 med 20%
kurs 3 med 25%
kurs 4 med 30%
rabatten utgår endast om kursen är till ordinarie pris, 7 900 kr

Avanmälan: Kan göras fram till sista anmälningsdag, därefter faktureras kursavgiften

Mer information hittar du på Heta Utbildningars hemsida