Möte med PF:s serviceorganisation

PelletsFörbundet bjuder in alla installatörer som är intresserade av att medverka i vår serviceorganisation till en gemensam träff i Örebro. Inbjudan gäller alla öretag som är intresserade eller som redan är registrerade i den serviceorganisation för pelletsvärme som vi presenterat under hösten. Vi som jobbar med service tycker att et vore trevligt att träffas fysiskt under en dag, dels för att lära känna varandra och dels samtala kring hur vi kan samarbeta när det gäller att hjälpa våra pelletskunder.

Plats: Lunchgården, Skvadronvägen 11, 702 27 Örebro (http://www.lunchgarden.se/omoss.html)
När: mån 18 december, kl 10.00- 16.30 (fm-fika från 09.30)
Anmälan: Via e-mail till kansliet@pelletsforbundet.se eller per telefon 0510- 282 30
     – Vi behöver veta hur många som kommer, gärna så tidigt som möjligt –
Gratis: Vi bjuder på lunch och fika – ni bjuder på er tid och resa

Välkommen till ÖREBRO den mån 18 december 2017