Möte i Kommunikationsgruppen

Den 18 september träffas medlemmarna i Kommunikationsgruppen på kansliet i Lidköping för att diskutera hur PelletsFörbundet skall kunna synas mer i det offentliga rummet. Alla är välkomna att komma med förslaghur det kan gå till. Kontakta oss på kansliet eller någon i gruppen. I Kommunikationsgruppen ingår: Peter Granborn (ordf PF), Martin Karlsson (Ulma), Tone Johnsson (Scandbio), Fredrik Zetterlund (Veosol), Lars Åbom (Agronola), Per Stenegard (Forssjö Pellets), Mikael Jansson (SCA) och Bengt- Erik Löfgren (Kansliet).