Ariterm AB » Medlemsföretag

Ariterm AB

Contact: Staffan Lundegårdh
Annat Flottiljvägen 15 KALMAR 392 41 Telefon arbete: 0480-442850 Hemsida: http://www.ariterm.se

Biography

Foto av Ariterm AB

Aritermgruppen är en koncern med säte i Sverige. Koncernen omsätter idag närmare 200MSEK och har egen tillverkning i Kalmar, Sverige, och i Saarijärvi, Finland. Ariterms produkter säljs idag på 15 marknader i Europa. Till hemmamarknaderna räknas främst Sverige och Finland. Gruppen har ca 150 anställda där merparten är anställda vid produktionsanläggning i Saarijärvi, Finland. Produktionsanläggningen är på ca 10 000m2.

Ariterm har den svenska marknadens i särklass bredaste produktportfölj med egenutvecklade produkter, baserade på 112 års erfarenhet, och egen tillverkning vilket gör Ariterm helt unik bland svenska leverantörer. Produktportföljen spänner idag över produkter från 20kW till 4MW, dvs allt från pelletsbrännare och pelletspannor för villa till stora system för fjärrvärme eller processindustrin.