Marknaden kräver verifierad kunskap

I en alltmer öppen marknad måste vi som arbetar i branschen också bli tydligare med att visa vår seriositet och kompetens. Vi måste kunna verifiera att vi har kunskap att agera på marknaden. Utbildningsdagen kan erbjuda kostnadsfritt deltagande tack vare ett EU-finansierat projekt,
Secure Chain
, där Energikontor SydOst deltar. Energikontor Sydost AB och PelletsFörbundet arrangerar därför tillsammans en kostnadsfri informations- och utbildningsdag hos Jönköping Hotell & Konferens den 23 maj speciellt riktad till dig som är pelletsproducent eller återförsäljare, tillverkare eller agent av förbränningsutrustning eller är installatör av förnybar energiteknik.

Mer information och program kommer inom kort, men reservara dagen redan nu.