Marknaden kräver alltmer verifierad kunskap

I en alltmer öppen marknad måste vi som arbetar i branschen också bli tydligare med att visa vår seriositet och kompetens. Vi måste kunna verifiera att vi har kunskap att agera på marknaden. Utbildningsdagen, i Jönköping den 23 maj, kan erbjuda kostnadsfritt deltagande tack vare ett EU-finansierat projekt, där Energikontor Sydost deltar. Energikontor Sydost AB och PelletsFörbundet arrangerar därför tillsammans en informations- och utbildningsdag speciellt riktad till dig som är pelletsproducent eller återförsäljare, tillverkare eller agent av förbränningsutrustning eller är installatör av förnybar energiteknik. Läs mer här Inbjudan 23 maj i Jkpg Utbildningsdag Certifiering