Svensk pelletsbransch i starkt läge när Europa jagar miljömål

Nyheten om att den stora brittiska elproducenten Drax Group miljardsatsar för att snabbt vända Storbritanniens största kolkraftverk till pellets får effekter även på den svenska marknaden. Övergången visar på en stor tempoökning i Europas omställning för minskad miljöpåverkan. Nu stärks möjligheterna ytterligare för den svenska pelletsbranschen att ta position när den europeiska pelletskartan ritas om. 

Brittiska Drax pelletssatsning är en tydlig indikation på den övergång som just nu pågår i Europa för att möta uppsatta miljömål.  Större energibolag kan nu komma att utnyttja det inhemska pelletsutbudet i högre grad vilket givetvis mottas positivt av pelletsaktörernas egen branschorganisation – PelletsFörbundet.

– De stora och snabba omställningar av den storlek som Drax representerar påverkar pelletsflödena även i Sverige. Den europeiska marknaden förbrukar cirka 12 miljoner ton pellets årligen. Om inte allt för länge kommer Drax att behöva cirka 7, 5 miljoner ton biobränsle och majoriteten av detta kommer sannolikt att vara pellets. Det skapar givetvis goda förutsättningar för våra medlemmar att positionera sig, såväl inom landet som utåt i Europa. Sverige står redo att leverera när Europa ställer om, säger Hampus Mörner, PelletsFörbundet.