Koldioxidbeskattningen gäller snart alla företag

Ni glömmer väl inte bort att de industriföretag som har haft rabatt på koldioxidskatten, från och med den den första januari, nu kommer att betala samma koldioxidskatt för eldningsolja som hushållen. Det gäller till exempel till exempel asfaltverk, tvätterier, mejerier och bryggerier. Dessa industrier Industrin får därmed en höjning med 702 kr/m3 upp till 3 292 kr/m3 olja på 2018 års koldioxidskattenivå, plus den ordinarie energiskatten på 869 kr/m3.