Kan vi få veta vad du tycker?

Till dig som är INSTALLATÖR

PelletsFörbundet arbetar med att utveckla pelletseldningen i Sverige, och inte minst för att försöka få behålla de kunder vi har och som använder pellets som uppvärmningskälla. Vi vet att en av de viktigaste parametrarna för att lyckas är att slutkunden känner sig trygg med sin pelletsvärme och att hen lätt kan få hjälp med service och underhåll av sin anläggning.

Vi får allt oftare samtal från kunder som har problem med att få service av sin anläggning för att den som installerat har slutat med pellets eller gått i pension. Vi undersöker därför möjligheten att skapa ett riksomfattande servicenät och en certifiering av installatörer och serviceföretag för att vi tillsammans ska utveckla branschen och skapa trygghet för våra kunder.

Vi tror att en Certifiering ger:

  • En trygghet för slutkunden och att den som skall göra jobbet är kvalificerad.
  • En kvalitetsstämpel för installatören/serviceteknikern. Värdeskapande för medlemsföretagen.
  • Fackmannamässigt installerade eldstäder minskar antalet olyckor, bränder så väl som mänskligt lidande och samhälleliga kostnader.
  • En stärkt branschtillhörighet inger respekt och skapar nya affärer för medlemmarna.
  • Visar att branschen är seriös.

Vi ber dig därför att ta dig tid och besvara frågorna i denna enkät och skicka dem till kanslitet senast den 15 februari 2016. Du får gärna svara anonymt om du vill. Det går även bra att skicka dem via e-mail till info@pelletsforbundet.se

Ladda ner enkäten här: Underlag för enkät installatörer (2)

Posta enkäten till:
PelletsFörbundet
Sockerbruksgatan 1
531 40  LIDKÖPING

Tackar på förhand/ 

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator PelletsFörbundet

Telefon 0510 285 30

PS Du har väl sett vår nya broschyr? Se den här http://www.sebroschyr.se/pelletsforbundet/WebView/