Installatörsutbildningen i Härnösand

Tack allan ni som var med och gjorde dagen i Härnösand till en lyckad sammankomst. Ett speciellt tack till SCA och Heta Arbeten som stod värd för utbildningen. Bilden på länken är från vårt studiebesök vid SCA och pelletstillverkningen hos Bionorr.