Innovationskluster för internationalisering inom bioenergiområdet

Workshop och vidare diskussion

Den 23 april bjuder RISE i samarbete med PelletsFörbundet, Skogsforsk och SVEBIO in till Workshop II för att redovisa resultatet av förstudiens arbete och diskussioner gällande hinder och affärsmöjligheter inom bioenergiområdet och om innovationsbehovet på svensk och internationell marknad. Under dagen presenteras även förslag till aktiviteter och fortsatt arbete för att realisera ett innovationskluster.

Datum: 23 april 2018
Tid: 10:00–15.00
Plats: Skövde Kulturhus, lokal Balder, Trädgårdsgatan 9, Skövde
Anmälan sker senast den 16 april till maria.iwarssonwide@skogforsk.se

Läs mer här: