Inbjudan till workshop

Den 15 februari bjuder RISE i samarbete med PelletsFörbundet, Skogsforsk och SVEBIO in till en WorkShop för att diskutera hinder och affärsmöjligheter inom bioenergiområdet om innovationsbehovet på svensk och internationell marknad samt att redovisa och följa upp resultatet från den webbenkät-undersökning som gjordes i december 2017. Mer information får du genom att klicka här Inbjudan till workshop (v2). Anmälan sker senast den 5 februari till susanne.paulrud@ri.se.