Heldag om Pelletsservice 12 mars

Som ett led i att lära känna varandra och öka våra gemensamma kunskaper har det uttryckts önskemål från medlemmarna att vi någon gång per år ska arrangera temadagar där vi har möjlighet att träffas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter. NIBE och PelletsFörbundet bjuder in dig som är installatör till en temadag kring pelletsvärme. Vi träffas hos NIBE i Markaryd den 12 mars 2018.

Vill du vara med? Anmälan gör du enklast till kansliet@pelletsforbundet.se eller via telefon 0510 285 30, dock senast den 5 mars
Meddela om du har speciella önskemål när det gäller maten. Men information hittar du här http://gantrack6.com/t/pm/1547927339432/.