Granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2018

Inför riksdagsvalet i september 2018 har Naturskyddsföreningen granskat vad riksdagens partier vill göra inom miljöpolitiken under mandatperioden 2018-2022. Syftet är att ge såväl väljare som riksdagspartierna en översikt av partiernas miljölöften. Resultatet indikerar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner jämfört med vår undersökning inför riksdagsvalet 2014. En parlamentarisk majoritet utifrån dagens riksdagssammansättning står bakom hela 13 av Naturskyddsföreningens 18 miljöförslag. Ladda ner rapporten här