Föredragen från WorkShopen 15 febr

Nu kan ni hitta föredragen från WorkShopen på medlemssidorna. WorkShopen arrangerades av Innovationsklusterprojektet om genomförs som en förstudie av RISE, Svebio, Skogforsk och PelletsFörbundet gemensamt. Använd din inloggningskod och sök på sidan ”Dokument”.