PelletsFörbundets årsmöte 2020

Klicka här för anmälan: ANMÄLAN

 • Datum: Torsdag 23 april 2020
 • Tid: Kaffe från kl 09.30, mötet öppnar kl. 10.00, lunch ca 12.00
 • Adress: Svebios kontor, Kammakargatan 22, Stockholm
 • Anmälan:  Årsmötet är öppet för Pelletsförbundets medlemmar men anmälan krävs.
  Deltagande är kostnadsfritt för Pelletsförbundets medlemmar.
  No-show 400 kr för er som anmäler att ni ska delta på plats.
 • Delta via länk: Det går bra att delta i årsmöte via Google Meet.
  Obs, anmälan krävs även när du deltar via länk.
  Senaste dag för anmälan för deltagande via länk är 22 april.
  Därefter skickar vi ut mer information och instruktioner om hur ni deltar via länk.
  Har ni frågor om detta redan nu, kontakta kansliet Fredrik, 08-441 70 79.
 • Medlemmar i Pelletsförbundet har en rösträtt vardera

Kallelse till PelletsFörbundets årsmöte, 23 april 2020

 • Kallelse Föreningsstämma PelletsFörbundet 2020
 • Inbjudan Årsmöte PelletsFörbundet 2020
 • Styrelsens förslag till årsstämman i PelletsFörbundet 2020 om ändringar av stadgar
 • Verksamhetsberättelse-2019-Pelletsförbundet
 • ÅR 2019 PelletsFörbundet
 • Budget 2020

Ni som har möjlighet att komma till Stockholm är varmt välkomna om ni är friska och inte nyligen träffat personer som har insjuknat. Även om vi kanske blir något färre än normalt känner vi att vi gärna genomför årsmötet i planerad ordning så att vi därefter kan fokusera på andra frågor.

Mycket välkomna!

Fredrik och Maria