Energimärkning- Vad gäller egentligen?

Fr.o.m. den 1/1 2018 gäller detta också för s.k. rumsvärmare, bl.a. pelletskaminer, så det är mycket hög tid att förbereda sig! Kravet kommer från en EU-föreskrift, och orsaken är givetvis att man vill hjälpa konsumenten att välja energieffektiva produkter. För pelletspannor och andra pannor för fasta bränslen gäller redan kravet sedan den 1/4 2017. Vi har bett Lennart Gustavsson på RISE att reda ut begreppen. Läs artikeln här Energimärkning RISE nr1