El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2016. Slutlig statistik

Den årliga el-, gas- och fjärrvärmeundersökningen är en totalundersökning som är en av hörnstenarna i den nationella energistatistiken. Publikationen innehåller även ekonomiska variabler och systemstatistik såsom installerade effekter, verkningsgrader och bränslen för el- och fjärrvärmeproduktionen. Ladda ner rapporten här: El gas och fjärrvärme 2016