Certifierad Energiinstallatör

Nu finns listan på de Installatörer som avlagt godkänt prov för Tredjepartscertifiering enligt Förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2 på Incert:s hemsida. Även Energimyndigheten håller på att bygga upp en hemsida där man informerar om vad en certifiering innebär. Du kan få en liten förhandstitt på vad sidan kommer att innehålla via länken http://www.energimyndigheten.se/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/ På Boverkets hemsida hittar du Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3).