Boverket bjuder in PF till referensgrupp

PelletFörbundet har accepterat Boverkets inbjudan att delta i en referensgrupp som ska föreslå åtgärder för att tidigarelägga tidpunkten då de europeiska kraven på utsläpp från utrustning för småskalig vedeldning inom ramen för ekodesignarbetet ska börja gälla i Sverige. Utrustning för småskalig vedeldning omfattar i det här arbetet såväl pelletspannor som vedpannor, braskaminer och dylikt med en effekt på upp till 500 kW. Boverket ska även föreslå informationsinsatser för att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar från sådan utrustning. Första möte är beslutat till den 23 april i Stockholm.

Läs hela inbjudan här Boverkets Referensgrupp Eco-design