Slide background

Nyheter

Nyhetsbrev Nr 9-2017

Det är stor skillnad på kW och kWh! Det handlar om både om skillnaden mellan effekt (energi som används per tidsenhet) och energi (mängden använd energi)...

Genomförande av MCP-direktivet

Förslag till svenskt genomförande av direktiv 2015/2193/EU om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. EU-parlamentet och Ministerrådet beslutade i november...

Nyhetsbrev nr 8

Nu finns PelletsFörbundets Nyhetsbrev nr 8-2017 på hemsidan. Här kan du läsa vad om händer inom branschen och även ta del av ett antal länkar...