Slide background

Nyheter

Certifierad Energiinstallatör

Nu finns listan på de Installatörer som avlagt godkänt prov för Tredjepartscertifiering enligt Förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2 på Incert:s hemsida. Även Energimyndigheten håller...

Föredragen från WorkShopen 15 febr

Nu kan ni hitta föredragen från WorkShopen på medlemssidorna. WorkShopen arrangerades av Innovationsklusterprojektet om genomförs som en förstudie av RISE, Svebio, Skogforsk och PelletsFörbundet gemensamt....