[layerslider id="5"]

Remissvar från PelletsFörbundet

PelletsFörbundet har lämnat två remissvar rörande vår bransch. Dels ett svar till Miljö- och Energidepartementet angående Boverkets rapport ”Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning” och dels...

Rapport från Årsmötet

Vid PelletsFörbundets Årsmöte den 13 april i Isaberg avtackades två verkliga trotjänare, Lars Åbom- Agronola och Staffan Lundegårdh – Ariterm AB, som båda under ett 15-tal...