[layerslider id="5"]

Remissvar från PelletsFörbundet

PelletsFörbundet har lämnat två remissvar rörande vår bransch. Dels ett svar till Miljö- och Energidepartementet angående Boverkets rapport ”Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning” och dels...