[layerslider id="5"]

Pelletsförbundet i Almedalen

Mingel och seminarium torsdagen 2 juli, 13.00 – 15.00 Välkommen till en eftermiddag med Pelletsförbundet i Almedalen! Torsdagen den 2 juli bjuder vi på en...

Medlemsbrev nr 7-15

Här hittar du det senaste nyheterna från Pelletsförbundet. Läs om styrelsens senaste möte i Jönköping som var ett ”arbetsmöte” med det övergripande syftet att diskutera...

Eco-design – mötesanteckningar

Boverket ska efter samråd med Statens energimyndighet och Naturvårdsverket föreslå åtgärder som innebär att de kommande standarderna för utrustning för småskalig vedeldning enligt EU:s ekodesigndirektiv...

Nya medlemmar i PF

Styrelsen hälsar SP och SLU välkomna som medlemmar i PelletsFörbundet. Kopplingen mellan forskning, industri och användning är viktig för branschens framtida utveckling, och vi ser fram...

Ny Bioenergimarknadsrapport

Ny Bioenergimarknadsrapport från Energimyndigheten Det inledande pelletspriset för perioden mars-april var 307 SEK/MWh. Priset började stiga under andra veckan i mars. Prisuppgången fortsatte sedan under...

Ny rapport om partiklars hälsoeffekter

Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl.a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag...

Medlemsbrev nr 5-15

Här hittar du det senaste nyheterna från PelletsFörbundet. Vi hälsar 2 nya medlemsföretag välkomna och lämnar en rapport från årsmötet i Kvänum där även vår nye ordf –...