[layerslider id="5"]

PelletsFörbundet remissvar ang krav på rumsvärmare

Här kan du läsa PelletsFörbundets remissvar med kommentarer angående Boverkets ändringsförslag angående vedspisar. Vårt svar innehåller även kommentarer till den underliggande kompletterande konsekvensanalysen till Boverkets...