Bildspel ang svensk energianvändning

Vi har lagt upp några bilder som synliggör hur vi i Sverige använt vår energi från 1970- 2013. Bilderna ligger på hemsidan under rubriken ”Pellet” och underrubriken ”Statistik”. Här kan du enkelt se var marknaden för pelletsvärme finns.

Se bildspel om Energinvändningen i Sverige