Livsnjutare + Pellets = Sant

Det är lätt att tro att den typiska pelletskunden är en aktiv miljöperson som söker klimatsmarta lösningar för att värma upp sitt hushåll. Men den typiska pelletsanvändaren är istället, ingenjör, familjeälskare, femtiotalist, som tror på sunt förnuft samt som gillar att ta det lugnt och njuta av livet. Och som väljer pellets eftersom han tycker att det är miljövänligt, prisvärt och enkelt. Det visar en ny undersökning bland svenska pelletsanvändare.

Pelletsindustrins Riksförbund har under vintern 2012 genomfört en kundundersökning via sina medlemmar. Undersökningen är en unik djupdykning i olika typer av pelletsanvändare och resultatet ger en tydlig bild av olika persontyper bland användarna.

Respondenterna fick bland annat svara på om vad de tycker är viktigt när de väljer sin uppvärmning samt berätta vad de tycker om pellets som uppvärmningsbränsle. Rapporten visar bland annat att bland befintliga användare så finns en stor andel som värdesätter enkelhet och bekvämlighet hos sitt värmeval vilket också slår igenom på deras fritidsintressen där familjeliv, naturliv, och lugn sticker ut som favoriter.

– Det finns en förväntning att pelletsanvändare också ska vara väldigt aktiva miljöpersoner då pellets är ett miljövänligt biobränsle. Men undersökningen visar tydligt att pellets blivit folkligare än så. Det känns väldigt spännande, säger Hampus Mörner, generalsekreterare på Pelletsindustrins Riksförbund.

Andra nyckelinsikter från undersökningen är:

  • Cirka 8o % av respondenterna är nöjda eller mycket nöjda med sin pellets.
  • Bland fritidsintressena sticker Familjeliv 50 %, Djur/Natur 45 % och Lugn 41 % ut.
  • 63 % av pelletskunderna jobbar med ingenjörsrelaterade yrken. Yrken inom miljövård, friskvård och hotell/restaurang lyser med sin frånvaro.
  • Kvinnliga typkunder som använder pellets röstar S i störst utsträckning och jobbar främst inom yrkeskategorierna pedagog, administration och ekonomi/juridik.
  • 38 % uppger att de röstade på Socialdemokraterna (S) i senaste riksdagsvalet medan 25 % anger att de röstade på Moderaterna (M). Efter det kommer Miljöpartister (Mp) på 11 %.

Om undersökningen: Resultatet är baserat på svar från ca 300 pelletsanvändare runt om i landet i åldrarna 25 år eller äldre.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hampus Mörner
Pelletsindustrins Riksförbund (PiR)
E-post: hampus.morner@pelletsindustrin.se
08 441 70 77