Slide background

Sänkta

skattekostnader

med pellets

Slide background

Pellets skapar

gröna jobb

Slide background

Pellets

prisvärt & klimatsmart

för villaägare

Bioenergi – Sveriges största energislag!

Kärnkraft 0%
Vattenkraft 0%
Olja 0%
Biobränsle 0%

Vänta inte, konvertera nu!

Mer än 100 000 villaägare litar på hållbar pelletsvärme. Tillsammans med industrins användning minskas utsläppen av koldioxid med 2,1 milj. ton.  Pellets skapar jobb och gör att mer pengar stannar i lokal ekonomi.  I Sverige använder vi 1,6 milj. ton pellets till ett värde av nästan 3 000 milj. kr.  Pelletvärme – ett smartare alternativ för alla

Läs mer om vad PelletsFörbundet kan erbjuda just dig! Se vår nya broschyr här!

Varför

Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid och ingen energiskatt för eldningsolja. Sedan 2011 har denna ”rabatt” kraftigt reducerats genom att koldioxidskatten har höjts samt att en energiskatt har införts. År 2016 är skatten för viss tillverknade industri 80 % av den totala CO2-skatten. År 2018 kommer koldioxidskatten på olja återigen att höjas till 100 %. Redan innan skattehöjningen, och trots låga världsmarknadspriser på råolja, är det lönsamt att konvertera bort oljan och byta till pellets. Pellets ger dig dessutom stabila energipriser.

0 kr/m3 CO2 Skatt 2013
0 kr/m3 CO2 Skatt 2016

Goda förebilder!

Varför pellets?

 • Gröna jobb

  Varje TWh bioenergi som levereras och används kommersiellt brukar innebära, direkt och indirekt, ca 250 -300 st. arbetstillfällen. Råvaran som används är till största delen inhemsk, lokalproducerad och pengarna stannar kvar i det lokala näringslivet.

 • Minskar elberoendet

  En ökad pelletsanvändning för uppvärmning innebär att resurser frigörs i våra ofta överbelastade elnät, inte minst vintertid, och att efterfrågan på el stabiliseras. Detta ger mer konkurrenskraftiga priser på el för vår exportberoende industri.

 • En underskattad energikälla

  Trots alla styrkor och fördelar är pellets fortfarande märkligt nog en underutnyttjad energikälla. Den svenska pelletsen håller mycket
  hög kvalitet och det finns gott om inhemsk råvara. I Sverige finns pelletsfabriker utspridda över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter.

 • Pellets är prisstabilt

  Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar – en mängd faktorer påverkar priset på de fossila, ofta importerade, bränslena samt el. Med pellets vet du vad din bränslekostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 55 öre/kWh.

Varför ska du vara med i PelletsFörbundet?

Som medlem i PelletsFörbundet kommer du att stärka din ställning i Pelletsbranchen.

PelletsFörbundet bidrar till att utveckla ditt företag och till att vi gemensamt bidrar till en starkare röst för en bransch som arbetar för långsiktigt hållbar energiförsörjning. Vi medverkar i omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att utveckla och stärka den svenska pelletsindustrin. PelletsFörbundet arbetar kontinuerligt med marknadsföringsaktiviteter för att stärka varumärket. Pellets som energibärare är på stark tillväxt både inom landet som utomlands. Genom medlemskap i PelletsFörbundet kan vi tillsammans påverka utvecklingen av ett klimatsmart och hållbart bränsle som inte tär på våra gemensamma naturtillgångar. Pellets värmer bättre!

Är du inte medlem – tveka inte! Bli medlem redan idag!

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi ser fram emot att ses och diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag!

Företag (obligatorisk)

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Missa inte chansen till nya affärsmöjligheter—prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta Pelletsförbundet

Sockerbruksgatan 1 nb

531 40 LIDKÖPING

SWEDEN

telefon: +46 (0) 510 285 30+46 (0) 510 285 30

info@pelletsforbundet.se